Beschrijving
de linked open datasets die beschikbaar gesteld voor de museale objecten.