Hulp bij menu Open data

Hulp bij menu Open data

Tip: het menu “Help” levert op elke pagina een andere helptekst op. U bevindt zich nu op de pagina ‘Open data’ en treft hieronder uitleg over het begrip Open data en de wijze waarop dit in het Literatuurmuseum wordt toegepast.

Het Literatuurmuseum stelt een groot deel van de beschrijvingen ter beschikking als linked open data. In 2020 en 2021 is het museum met ondersteuning van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) opdrachtgever in een project waarbij het collectiebeheersysteem Atlantis ‘linked open data’-proof wordt gemaakt. In dit project wordt niet alleen alle beschikbare informatie in het correcte formaat aangeboden, maar wordt ook gewerkt aan hoe je in Atlantis je informatie zo goed mogelijk als ‘linked data’ kunt registreren en aanbieden. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor het implementeren van interne en externe thesauri. Als voorbereiding op linked open data heeft het Literatuurmuseum bij de migratie van het vorige systeem naar Atlantis ervoor gekozen om alle personen en organisaties in een aparte verzameling onder te brengen in Atlantis. Elke persoon kan gelinkt worden met de Nederlandse Auteursnamenthesaurus (NTA) en RKDartist en vanuit die persoon zijn links gemaakt met archiefstukken en museale objecten. In de beschrijvingen zelf wordt vaak gelinkt naar de AAT-thesaurus.

Wat is linked open data?

Linked Open Data (ook wel LOD) is de standaard manier om gegevens zodanig online op het web te publiceren dat ze (her)bruikbaar zijn. Het kan daarbij om elk soort data gaan. Bijvoorbeeld digitale of gedigitaliseerde materialen als tekst, afbeeldingen, audiovisueel of 3D-materiaal, of informatie óver materialen en processen: de metadata. De meerwaarde van Linked Open Data voor de cultuursector zit in de mogelijkheid om objecten en data van zowel binnen als buiten de sector aan elkaar te linken en te hergebruiken.

De term 'open data' verwijst naar het streven naar zo min mogelijk juridische beperkingen voor hergebruik; ten behoeve van vrije kennisdeling. 'Linked' duidt op de samenhang in informatie die je beschikbaar stelt. Linked Open Data maakt van woorden of dingen, unieke concepten. Elk concept wint aan betekenis als er meer beschrijvingen aan gelinkt worden. Daardoor krijgt de inhoud van informatie op het web meer betekenis (context) en worden zoekresultaten nauwkeuriger (relevanter).
Bron: https://den.nl/